Voodoo Juice

תוסף שורשים | Advanvced Nutrients

נקה

קבל יבול מסיבי עם מוצר הדגל של אדוונסד נוטריינטס לשורשים. Voodoo Juice® כולל ארבעה זנים של bacilli הפועלים באופן סינרגטי כדי לייעל את התנאים להגדלת שטח הפנים של אזור השורש שלך.

יחד, חיידקים אלה יכולים לעזור לתמוך בסימביוזה מיקוריזית וריזוביאלית, בבניית רשת יצרנית של חיידקים מתחת לפני הקרקע. התוצאה? שורשים מועשרים הסופגים תזונה אופטימלית לקבלת יבול שופע.

  • משפר את ספיגת חומרי ההזנה וזמינות המים, מה שמוביל ליבול מפוצץ
  • הופך חנקן אטמוספרי לאמוניה זמינה בצמח לשמירה על רמות החנקן
  • משפר את סבילות הצמח ללחצים אביוטיים (סביבתיים).
  • הופך פוספטים אנ-אורגניים למסיסים יותר עבור זמינות מוגברת לצמח

Voodoo Juice® מיועד במיוחד לשימוש עם אמצעי גידול הידרופוניים מגוונים וכל מערכות הגידול המתמשכות בהזנה נוזלית כגון אירופוניקה, השקיה בטפטוף ופולטות, NFT, הצפה וניקוז ומים עמוקים.

שימו לב: Voodoo Juice® תואם לחלוטין לכל חומרי התזונה ותוספי הבסיס של pH Perfect Base, כמו גם לכל רכיבי התזונה והתוספים שאינם pH Perfect Base ולכל המתחרים.

הערה: ב-Advanced Nutrients לא משתמשים ב-paclobutrazol, daminozide או כל מווסת גידול צמחים אסורה אחרת במוצרים.

וודו ג׳וס שימוש שלב הצמיחה והפריחה