Unleash

תוסף שורשים | Aqua Bella

החל מ-170

נקה

Unleash מיטיב עם הצמח בכל שלבי הגידול (כולל צמחי אם, שיבוטים, צמיחה ופריחה). Unleash מאיץ שורשים טבעי בקצב מקסימלי, ניתן להשתמש ב- Unleash עם הידרופוניקה, קוקוס, אדמה וכל מערכת נטולת קרקעות לכל סוגי מתקני הגידול הפנימיים והחיצוניים.

מינון
ייחורים: 0.5 מ"ל לכל ליטר מים
צמיחה: 0.3 מ"ל לכל ליטר מים
פריחה: 0.3 מ"ל לליטר מים

הוראות כלליות

  • השתמש רק עם מים ללא כלור.
  • אם אין מים ללא כלור, העמידו מים עם כלור במיכל  פתוח למשך 24 שעות והכלור יתאדה.
  • לאחר ערבוב Unleash עם מים, הניחו לתמיסה לנוח במשך 30 דקות אך לא יותר מ-4 שעות לפני היישום.
  • לקבלת תוצאות אופטימליות יש ליישם כל שבועיים במהלך מחזור חיי הצמח כדלקמן:
    בזמן חיזוק האדמה/ייחורים: 0.5 מ"ל לליטר מים בחומציות (pH) מאוזנת, חיזוק האדמה הוא טיפול מקדים של הקרקע לפני שתילת הייחורים.

 
הערה
שימוש בכמות גדולה יותר של Unleash מהמומלץ בכל שלב גידול לא יפגע בצמח. זהו מינון מוצע בלבד, למידע נוסף עיין במדריכי היישומים באתר www.unleashorganics.com או התקשרו למקום בו רכשתם את המוצר.