TriPart Micro

10 ליטר | GHE

TriPart Micro דשן בסיס של חברת Terra Aquatica (חברת בת של GHE) מסדרת TriPart®. מתאים לשימוש במצעי גידול: אדמה, קוקוס ומים.

עם סדרת הדשנים הזו אין צורך להשתמש בתוספים נוספים כגון: תוספי פריחה, קלמג ו-PK. תוכל לגדל מהתחלה ועד הסוף עם שלושה בקבוקים בלבד: TriPart® Grow עבור צמחים בשלב הצמיחה. TriPart® Bloom עבור צמחים בשלב הפריחה והפירות. TriPart® Micro תוסף הזנה של מיקרו וסאב-מיקרו נוטריינטים.

סדרת הדשן הזו נמצאת בשימוש באוניברסטיאות ומעבדות המחקר הנחשבות ביותר בעולם, כולל בנאסא. חברת GHE מעדכנת את רכיבי הדשן באופן קבוע בהתאם לתגליות מדעיות, ומשפרת אותו בניסויים שנערכים באופן יזום ע״י החברה ושותפים חקלאיים נוספים.

TriPart Micro הוא הבסיס, אבן הבניין של סדרת הדשנים TriPart®. זמין בשתי פורמולות של מים קשים או מים רכים. זאת על מנת להבטיח שרמות הסידן בתמיסת מי ההשקיה יישארו אופטימליות. ולמניעה של בעיות חוסרים העלולות להיגרם כתוצאה משימוש בדשנים אוניברסליים. דשן זה מספק מיקרו, סאב-מיקרו ומעט מאקרו נוטריינטים. יש להשתמש בדשן זה במינון לפי טבלת הגידול מצמיחה ועד פריחה.

הוראות שימוש
יש לערבב היטב לפני השימוש. סדרת הדשן TriPart® מגיעה בריכוז מאוד גבוה – יש לעיין בטבלת הדשן לפרטים נוספים.

יש להוסיף כל חלק בסדרת הדשנים בנפרד, לערבב היטב, ולנקות את כלי המדידה בין דשן לדשן ולאחר השימוש.

כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר הסדרה זמינה ב-2 פורמולות: לשימוש עם מים קשים או מים רכים. אם יש במים יותר מ-70 מ״ג סידן, יש להשתמש בפורמולה של מים קשים. אם יש פחות מ-70 מ״ג סידן או בשימוש במערכת אוסמוזה הפוכה יש להשתמש בפורמולה של מים רכים.

שימוש עם TriPart® 
מתאים לשימוש עם כל הצמחים וכל מצעי הגידול בהידרופוניקה, אדמה וגינון חוץ.

ניתן להגביר את עוצמת הגידול עם חומצה פולבית איכותית כגון: GHE Fulvic.

מתאים לשימוש עם FloraKleen® לא רק בשביל לפתור נעילת מינרלים ושטיפה לפני קציר. פלורה קלין מווסת את מצע הגידול ואת המינרלים הזמינים לצמח.