Top Shooter

מאיץ פריחה | House & Garden

נקה

Top Shooter מסייע לצמחים שלך להתחיל מחזור פריחה אחרי שמחזור הפריחה הרגיל הסתיים, מגדיל את משקל הפרחים והפירות באופן משמעותי.

היבול הנוסף שמתקבל לאחר שימוש בתוסף זה יפתיע אפילו את המגדלים המנוסים ביותר, התוסף מייצר שכבה חדשה בנוסף לפירות הקיימים.

בעזרת תוסף זה ניתן להגדיל את היבול בשיעור של 20% נוספים.

לצפיה בטבלאות דישון האוס אנד גרדן >