Revive

תוסף עזרה ראשונה | Advanvced Nutrients

נקה

תוסף עזרה ראשונה מבית אדוונסד נוטריינטס Advanced Nutrients האמריקאית. Revive מיועד לשימוש במקרי חירום בצמח כגון השקיית יתר, עודף דישון ובעיות לחות וחום.

מהירות תגובה היא קריטית במצבים האלה שכן ככל שנקדים לפעול ולתקן אותם כך גדלים סיכויי ההישרדות של הצמח וקצב התאוששותו יהיה מהיר יותר. חשוב להחזיק תוסף זה כחלק מסך הדשנים בהם נשתמש. יש לעקוב אחר השפעות הדישון.

מינון
1 מ”ל /1 ליטר מי השקיה או 3 מ”ל /1 ליטר בריסוס עלוותי

בריסוס עלוותי
2-3 ריסוסים בהפרש של יום-יומיים, אין לרסס בשעות האור

תקופת שימוש
במידת הצורך, לאורך כל תקופת חייו של הצמח