Piranha

תוסף שורשים | Advanvced Nutrients

נקה

תוסף שורשים מבית אדוונסד נוטריינטס Advanced Nutrients האמריקאית. Piranha מוסיף בקטריות מועילות המשפרות את מצב השורשים ומעלה את יכולת ספיחת המזון של הצמח מתוך מצע הגידול.

כל אלה מסייעים להעלאת היבול ולבריאות תקינה של הצמח. המיקרובים והבקטריות בתוך הבקבוק נמצאים במצב “רדום” ובמגע עם מים הם “מתעוררים” לכן חשוב לשמור על שימוש בכלי מדידה נקיים על מנת שלא “להעיר” את המיקרובים והבקטריות בטרם עת.

מינון
1 מ”ל /1 ליטר מי השקיה או 2 מ”ל /1 ליטר מי השקיה מאוסמוזה.

תקופת שימוש
החל משבוע 2 בתקופת הצמיחה ועד שבוע 2 בתקופת הפריחה.