Philips 250w HPS

159

נורת נתרן בלחץ גבוה (HPS) מפיקה אור בעוצמה של 250w ומתאימה לשלב הפריחה של הצמח בזכות טווח הספקטרום המופק ממנה.

טווח הספקטרום שהנורה מפיקה מסייע בקבלת תפרחת דחוסה ומאסיבית ותנובת פירות גדולה ובריאה בצמחים המניבים פרי. בשלב הצמיחה של הצמח שימוש בנורות HPS הנמוכות מ-400w יגרום לעינוף דל וצמח גבוה יחסית לכן, בשלב הצמיחה יש צורך להשתמש גם בנורת MH או פלורסנט.