pH+ Plus

מעלה חומציות | מותג הבית

pH+ פלוס הוא נוזל מרוכז המעלה את החומציות בתמיסת ההשקיה בנפח1 ליטר, חובה לאיזון רמת החומציות של תמיסת ההשקיה. מינון לפי המלצת יצרן הדשן.