Top Booster

תוסף פריחה | House & Garden

נקה

תוסף דישון מינרלי לשלב הפריחה. יסודות האשלגן וזרחן נדרשים בכמות גבוהה בשלב הפריחה של הצמח, מוצר זה נמצא בצורה הזמינה ביותר לצמח.

התוסף חשוב ביותר לפריחה אופטימלית מאמצע שלב הגדילה והלאה.