Soil A+B

דשן בסיס למצע אדמה | House & Garden

נקה

דשן בסיס למצע אדמה ב-2 חלקים של חברת האוס אנד גרדן מומלץ לשימוש לכל אורך הגידול של הצמח. הדשן מוכן לספיגה מידית על ידי הצמח.

יש להתאים את המינונים השונים של הדשן לשלבי הצמיחה השונים של הצמח לפי טבלת הגידול.

1 ליטר = 1L A+ 1L B
5 ליטר = 5L A+ 5L B
10 ליטר = 10L A+ 10L B