Soil A+B

דשן למצע אדמה | 5 ליטר | House & Garden

196

דשן מינרלי ב-2 חלקים המיועד לגידול במצע אדמה. דשן זה מגיע ב-2 מיכלים בנפח 5 ליטר. הדשן מכיל את כל האלמנטים והמיקרואלמנטים ומומלץ לכל אורך הגידול במערכת מיחזורית (גידול במים). כל המרכיבים בדשן זה הם בצורתם הטהורה ביותר ובסטנדרטים הגבוהים באירופה ומוכנים לספיגה מידית על ידי הצמח.
יש להתאים את המינונים השונים של הדשן לשלבי הצמיחה השונים של הצמח לפי טבלת הגידול.