Ripen

מאיץ פריחה | 1 ליטר | GHE

110

Ripen הוא חומר מזין צמחי מקיף המשמש בימים האחרונים לפני הקציר כדי להאיץ ולהגביר את תהליך ההבשלה בשבוע האחרון לפריחה, להסיר רעלים ולשפר את האיכות והטעם בתוצרת הסופית שלך. … תגובת הצמח היא זירוז תהליך ההבשלה.