FloraKleen

שטיפה | 1 ליטר | GHE

100

FloraKleen® מיועד להסרת שאריות דשן אשר יכולות להצטבר לאורך זמן במערכות הידרופוניות, מצעי גידול ובאדמת עציצים מנותקים. יש להשתמש בפלורה קלין בכל חודש על מנת לשמור על המערכת ההידרופונית שלך או על העציצים שלך ולסלק עודפים של מלחים אשר יכולים להצטבר לאורך זמן מדישון הצמחים.