FloraBloom

תוסף פריחה | 5 ליטר | GHE

280

FloraBloom הינו תוסף פריחה בעל יחס NPK 0-5-4 המספק לצמח מינרלים הדרושים לו בשלב הרבייה – פריחה, פרי וייצור זרעים. בשילוב עם FloraGro ו-FloraMicro, ניתן לקבל שליטה רבה יותר על התרכובת התזונתית של הצמח.

FloraBloom הוא חלק מסדרת פלורה FloraSeries של חברת GHE אשר פיתחה מערכת תזונה מתקדמת בת 3 חלקים המיועדת להידרופוניקה. מטרתה של סדרת פלורה היא לתת למגדלים דרך עקבית ומדויקת להאכיל את הצמחים שלהם בכל שלב גידול. הנוסחה של סדרת Flora הורכבה לראשונה בשנת 1976, והיא מערכת ההזנה המקורית של GHE בת 3 החלקים המיועדת להידרופוניקה ומורכבת מ-3 מוצרים: FloraGro, FloraBloom ו-FloraMicro.