Bud Ignitor

תוסף לייצור ניצנים | Advanvced Nutrients

תוסף לייצור ניצנים מבית אדוונסד נוטריינטס Advanced Nutrients האמריקאית. Bud Ignitor מעלה את כמות הניצנים שהצמח מפריח בתחילת תקופת הפריחה ומסייע לצמח לנצל ולהפריח 70%-100% מפוטנציאל כמות הניצנים הכללית שלו.

מכאן ככל שיהיו יותר ניצנים, כך יתקבל יבול רב יותר שכן כל ניצן מתפתח לכדי פרח, פרי או ירק.

מינון
1 מ”ל /1 ליטר מי השקיה או 2 מ”ל/1 ליטר מי השקיה אוסמוזה

תקופת שימוש
שבוע 1-2 בתקופת הפריחה

מק״ט 02-018-0037