BN Zym 1L

69

מגביר פעילות בקטריאלית במצע הגידול, מעשיר את כמות החמצן במצע הגידול, מעודד הוצאת הפסולת של הצמח ומפחית את מתיחות שטח פני המים.

המוצר חלקית אורגני