PK 13-14

תוסף פריחה | Bio Nova

נקה

תוסף דשן לשלב הפריחה המספק תוספת זרחן ואשלגן ההכרחיים כל כך לשלב זה. ללא מוצר זה היבול יקטן משמעותית!

PK 13-14 תוסף פריחה לשימוש כמאיץ העיקרי של הפריחה במחזור הגידול בעל ריכוז של 1:1500, ערכי NPK 0-13-14.

פרחים יותר דחוסים
זרחן מסייע לפיתוח של מערכת שורשים בריאה ונרחבת ולפריחה שופעת ואילו אשלגן מקדם את עוצמת הפריחה בצמח. שילוב של שני המרכיבים האלה הם מקדמי פריחה עוצמתיים

חברת ביו נובה היא המפתחת והיצרנית הראשונה בעולם של תרכובת ה-PK 13-14 וזהו המוצר המקורי שלה, כיום ניתן למצוא את המוצר תחת מותגים רבים.

זרחן מפעיל/מעורר את הפריחה בצמח ואשלגן מזרז את הפריחה ויוצר פריחה שופעת.

תוסף הדשן נספג ישירות ע״י מערכת השורשים של הצמח ללא שאריות של מתכות כבדות במוצר הסופי.

יש להשתמש תמיד ב-PK 13-14 עם הדשנים הבאים: Soil Supermix, Hydro Supermix, Aero Supermix, Autoflower Supermix ו-Longflower Supermix.

טיפים
יש להשתמש ב- 1-2 מ״ל ל-10 ליטר מים בשבוע השני של של הצמיחה כדי לקדם התפתחות שורשים מהירה יותר.
לעיתים נוצרים חוסרים של זרחן ואשלגן בצמח כתוצאה משימוש במצע באיכות נמוכה או רמות חומציות (pH) חריגות. כדי לרפא ולשקם צמחים עם חוסרים בזרחן (P) ואשלגן (K) יש להשתמש ב- PK 13-14 במינון של 2.5-5 מ”ל ל-10 ליטר מים בהשקיה או בריסוס עלוותי.

יישום
יש להשתמש ב-PK 13-14 החל מהשבוע הראשון של הפריחה ועד השבוע האחרון של הפריחה.
ניתן ליישם PK 13-14 בהשקיה או בריסוס עלוותי.

מינון
בהשקיה: 2-6 מ״ל ל-10 ליטר מים. משבוע ראשון של הפריחה ועד שבוע לפני קציר.
בריסוס עלוותי: 2.5-5 מ״ל ל-1 ליטר מים.

לכל טבלאות הדישון של ביו נובה >