Silution

תוסף שורשים | Bio Nova

החל מ-135

נקה

Silution של חברת BIO NOVA ההולנדית הוא מחזק צמחים נוזלי המבוסס על חומצה סילית (חומצת סיליקון) יציבה. סיליקון הוא רכיב מאוד לא יציב הנמצא באופן טבעי בכל מקום על פני האדמה ולמרות זאת בד”כ הוא אינו זמין לספיגה בצמח.

החומצה הסילית היציבה הקיימת ב- Silution זמינה לצמח באופן גבוה ובעלת השפעות ותוצאות חיוביות עליו כגון תנובה גבוהה יותר ואיכות טובה יותר. כיוון שברוב המצעים ישנה זמינות נמוכה בחומצה סילית, יש להזין את המצע ב-Silution החל מראשית תקופת הגידול.

בעזרת שימוש בחומצה סילית יציבה תוכל לראות שיפור מידי בצמיחת הצמח, ניתן יהיה לזהות זאת בבירור דרך גודל מערכת השורשים המוגדלת, שורשים גדולים יותר יספגו יותר חומרי הזנה אשר יאפשרו לצמח לגדול בצורה טובה יותר, מהירה יותר ועמידה יותר בפני השפעות חיצוניות ומחלות.

Silution אידיאלי לשימוש במערכות השקיה עם טפטפות.