Atazyme

תוסף אנזימים | Atami

נקה

מאיץ את שבירת חלקי הצמח המתים ומגביר את מערכת ההגנה של הצמח. תוסף המשולב היטב במי ההזנה של הצמח.
מכיל אנזימים טבעיים ויותר מ-14 סוגי ויטמינים.

לצפייה בטבלאות דישון אטמי >