Atazyme

תוסף אנזימים | 10 ליטר | Atami

430

מאיץ את שבירת חלקי הצמח המתים ומגביר את מערכת ההגנה של הצמח. תוסף המשולב היטב במי ההזנה של הצמח.

מכיל אנזימים טבעיים ויותר מ-14 סוגי ויטמינים.

מק״ט 02-010-0044 למידע נוסף

מפרט טכני

פתיחה