Astro Mylar

יריעה רפלקטיבית

18 למטר

Astro Mylar הוא חומר בידוד רפלקטיבי בעל החזר אור של 97% אשר נמצא בשימוש ע״י נאסא לבידוד חלליות ויעילותו אינה נפגעת תחת אבק ותנאים קיצוניים. שימוש ב-Astro Mylar יגביר את ניצול ופיזור האור בחדר בכ-25%, דבר המתבטא בהגברת היבול עד 20% ויותר. חומר מאוד חזק ונוח לעבודה, החומר הרפלקטיבי הטוב ביותר בעולם כיום.