צינורית השקיה

3/5 שחורה | נטפים

2 למטר

צינור 3/5 המזין את הטפטפת מהצינור הראשי.