Shooting Powder

מאיץ פריחה | House & Garden

אבקה המאיצה הפרחה ומתחילה מחזור פריחה חדש (בתוך מחזור הפריחה הכללי) מוצר זה יוצר שכבה נוספת על השכבה הנוכחית שבפרח ובכך מגדיל את היבול עד 30%, תערובת זרחן אשלגן 25-39.

תוספת המשקל ביבול תפתיע אתכם.

מק״ט 02-008-0037