שסתום

למשאבת אויר

8

שסתום אל חזור לשימוש עם משאבת אויר.