שמן נים-בי

אורגני | 1 ליטר | BioBee

299

שמן נים-בי מיועד להדברת המחלות קימחון וקימחונית, השמן מופק מזרעי עץ האזדרכת ההודית. השמן פועל הן כמונע הדבקות והן כמדביר ומרפא נגיעות קיימות. בנוסף, ריסוס סדיר בנים-בי משיג מניעה והדברה של אקריות וכנימות עלה שונות. השמן טבעי, בלתי רעיל ויעיל בדומה לחומרי ההדברה הכימיים. יעיל עד יומיים לפני הקטיף, ללא שאריות ומשתלב גם עם הדברה ביולוגית.

מינון מומלץ
1% בריסוס

הוראות שימוש
יש להשתמש במרסס אשר יבטיח כיסוי מלא של הצמח.
יש לערבב את החומר במרסס מרגע הכנתו ועד סיום הריסוס.
רצוי להתחיל את הריסוסים בנים-בי בשלבי הגידול המוקדמים, כאשר הנגיעות נמוכה או שעדיין לא הופיעה.