רשת תמיכה גמישה

רב פעמית

נקה

רשת הדליה גמישה לתמיכה בצמחים, בניגוד לרשת סקרוג (Scrog) ניתן להשתמש ברשת זו מספר רב של פעמים.
ניתן להשיג בגדלים: 60×60, 80×80, 90×90, 100×100, 120×120, 120×240.