רשת ייבוש מודולרית

קוטר 80 ס״מ

199

מדפי רשת מודולריים להכנסה והוצאה של עלווה. המדפים נתלים מחלקם העליון עם מתלה, הרשת בקוטר 80 ס"מ.