רשת ייבוש מודולרית

6 קומות | 60 ס״מ

רשת ייבוש מודולרית לייבוש של עלווה, פרחים ועשבי תבלין. המדפים נתלים מחלקם העליון עם מתלה, הרשת בעלת 6 קומות ובקוטר 60 ס”מ.