קונפידנס

30 מ״ל

46

קונפידנס, קוטל מזיקים מקבוצת הכלורוניקוטיניל, פועל כרעל קיבה ומגע. התכשיר סיסטמי, קונפידנס ת.ר. מיועד להדברת חרקים מוצצים בירקות, גידולי שדה, הדרים מטע וגפן.

הוראות שימוש – אזהרות
התכשיר מזיק בבליעה, חשיפת עור חוזרת לתכשיר עלולה לגרום אלרגיה.

אמצעי זהירות
בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס, יש להשתמש באמצעי הגנה מתאימים חליפת מגן עשויה PVC ,מסכה, משקפי מגן עמידים לכימיקלים, כפפות נאופרן, נעליים וגרביים. המנע ממגע עם העיניים, העור והבגדים. אסור לשאוף את נתז התרסיס.

אזהרות לסביבה
התכשיר רעיל ליצורים החיים במים, מנע הגעת התכשיר למקורות מים, נחלים, מאגרים, ברכות דגים ושדות מעובדים. התכשיר רעיל לדבורים, אין ליישם צמחים פורחים בזמן האבקת דבורים או כשיש דבורים בשטח שטופל בקונפידנס ניתן להכניס דבורים רק שבועיים לאחר היישום.

הכנת התרסיס
מלא מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה, הפעל את מערכת הערבול, הוסף את כמות התכשיר המדודה, והשלם את יתרת המים הדרושה.יש לרסס על נוף הצמחים, עד כיסוי מלא של העלווה.