צינורית השקיה 3/5mm

2

צינור המזין את הטפטפת מהצינור הראשי 3/5.