פילטר בוץ

27

פילטר בוץ הינו חלק ממערכת האוסמוזה ההפוכה לסינון מוצקים כגון: חול, חלודה, לכלוך וגופים זרים.