עציץ מרובע 7L

6

עציץ מרובע קשיח בעל ניקוז גבוה לניצול מקסימלי של שטח הגידול בפריחה ובשלב הצמיחה יחד.