רשת סקרוג

5 למטר

רשת אשר נועדה לעזור למגדל לעבוד בשיטת סקרוג.