רשת סקרוג

החל מ-5 למטר

רשת אשר נועדה לעזור למגדל לעבוד בשיטת סקרוג.