מתלי תאורה

יויו

מתלים אלו הינם העמידים והמקצועיים ביותר בתחום ומתאימים לתליה של מנורות גידול בזכות האפשרות לכוון את גובה המנורה באופן פשוט ע״י מיקומה בגובה הנכון ללא שינויים נוספים ו/או הזזת פינים למיניהם.

עמדו במבחן האמינות פעם אחר פעם!