מתלי תאורה

יויו

45

מתלים אלו הינם העמידים והמקצועיים ביותר בתחום ומתאימים לתליה של מנורות גידול בזכות האפשרות לכוון את גובה המנורה באופן פשוט ע״י מיקומה בגובה הנכון ללא שינויים נוספים ו/או הזזת פינים למיניהם.

עמדו במבחן האמינות פעם אחר פעם!