מתאם Y 305

105

מתאם אוויר בצורת Y בעל שלושה פיצולים של 10 צול 305 מ״מ. לפיצול האוויר ל-2 תעלות באותו קוטר.

מתאים לתעלה של 12 צול.