מתאם מאריך לשרשור

4-8 צול

נקה

מתאם מאריך המאפשר חיבור של שרשור כאשר יש צורך בהארכת השרשור הקיים.

זמין בגדלים: 4 צול, 5 צול, 6 צול ו-8 צול (100-200 מ״מ).