מתאם כפול למחבר מהיר

1

מתאם כפול למחבר מהיר LQ05.