מצוף מקצועי

למערכת אוסמוזה הפוכה

הסוף להצפות! מצוף למערכת אוסמוזה אשר מפסיק את זרם המים לפי צרכי המגדל, אפשרי גם ללא מערכת אוסמוזה.