מצוף למערכת אוסמוזה הפוכה מקצועי

55

הסוף להצפות! מצוף למערכת אוסמוזה אשר מפסיק את זרם המים לפי צרכי המגדל, אפשרי גם ללא מערכת אוסמוזה.