מעלה חומציות pH+ 100ml

30

נוזל מרוכז להעלאת החומציות בתמיסת ההשקיה.