ממברנת 75 גלון

325

האלמנט החשוב במערכת האוסמוזה ההפוכה.

מסנן את כל סוגי המלחים במים ומוציא מים ללא מוליכות חשמלית.

עד 300 ליטר ב24 שעות