מיכל מדידה

למדידת נוזלים

נקה

מיכל מדידה מעולה להכנה מדויקת של תמיסה בליטרים בודדים, הכרחי ליישום מדויק של דשנים ותוספים במיכל ההשקיה.