מחבר תיקון לצינור גינה

10

מחבר תיקון לצינור גינה 1/2 LQ32.