מחבר יציאה B

פלסאון

נקה

מחבר יציאה ממיכל כולל אטם גומי, מאפשר לחבר ברז ניקוז למיכל המים לריקון יעיל ופשוט, כולל אום נגדית.