מזרק

למדידת נוזלים

נקה

מזרק פלסטיק למדידת נוזלים כגון דשנים ותוספים.