מגש עציצים

20 יחידות

12

מגש עציצים, 20 יחידות עציצים במגש לייחורים והנבטות.