מגש השרשה

77 תאים

12

מגש אינסרט להשרשה 77 יחידות.

גודל
60×40 ס״מ