כיסוי פנדה

יריעה שחור לבן

נקה

יריעה רפלקטיבית שחור לבן באורך: 7.6 מטר, 15 מטר ו-30 מטר.