יתד יצוב לטפטפת

1

מחזיק את הטפטפת והצינור במקום שלא יזוזו.