טפטפת 2L מווסתת

2

טפטפת עציץ מווסתת, הברגה, 2L ליטר לשעה.